Dauguma buhalterinių operacijų turi įtakos įmonės atsiskaitymams su tiekėjais, pirkėjais ar atskaitingais asmenimis. Kiekvienas pirkimas, apmokėjimas ar prekių grąžinimas keičia tarpusavio skolas. Programoje sukurta patogi skolų sekimo ir analizavimo sistema. Nors kas valandą galima formuoti ataskaitą apie tarpusavio skolas. Surūšiavus ataskaitą pagal skolos dydį, greitai nustatomi pirkėjai, kurie įmonei skolingi daugiausiai, bei tiekėjai, kuriems įmonė turi didžiausias skolas. Prireikus galima įjungti parametrą, kuris neleis parduoti prekių klientams, kurie turi uždelstų skolų.

Atsiskaitymai su debitoriais

 • Leidžiami atsiskaitymai bet kuria valiuta. Visos skolos skaičiuojamos litais ir  valiuta, kuria jos buvo užfiksuotos.
 • Galimi visa apmokėjimo variantai: pilni, daliniai ir išankstiniai.
 • Kontrahento kortelėje saugoma visa būtina informacija apie jam taikomas pardavimo kainas, nuolaidas, atsiskaitymo terminus. Čia galima nurodyti pirkėjui leistiną įsiskolinimo limitą. Apie limito viršijimą pardavimo metu automatiškai praneša programa.
 • Pardavimo metu galima peržiūrėti, kokia šiuo metu yra pirkėjo skola ir kokia ji bus po šio pardavimo. Tai padės nuspręsti, ar parduoti prekes pirkėjui.
 • Automatiškai užskaitomi avansiniai apmokėjimai. 
 • Galima išspausdinti tarpusavio atsiskaitymų ataskaitas ir atlikti skolų užskaitas.
 • Apskaitomi atsiskaitymai su materialiai atskaitingais asmenimis. Spausdinamos avanso apyskaitos.
 • Vykdomas skolos dokumentų padengimas apmokėjimo dokumentais, todėl bet kada matote, kokie dokumentai yra neapmokėti.
 • Valiutinių operacijų padengimo metu programa automatiškai apskaičiuoja pajamas arba sąnaudas, susidariusias dėl kurso pasikeitimo, ir sukuria atitinkamą įrašą bendrajame žurnale.
 • Automatiškai perskaičiuojami ir valiutinių sąskaitų bei nepadengtų valiutinių atsiskaitymų likučiai.
 • Programa formuoja išsamias ataskaitas apie atsiskaitymus. Galima atspausdinti:

  - atsiskaitymų žiniaraštį pagal debitorius arba kreditorius;

  - žiniaraštį atsiskaitymų grupės sąskaitai;

  - tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą ir t.t.

Žiniaraštis

Adresas

Paukščių Tako g. 12,
LT-12189 Vilnius

Telefonas

+370 644 88443

 

Ankstesnė svetainės versija

Žemėlapis

Parašykime mums